Kostol v Iliji

 


 

Na úpätí Sitna leţí horská obec Ilija a v nej starobylý románsky kostol svätého Egídia. V Štiavnických vrchoch a na okraji sa nachádza ešte niekoľko starobylých kostolov, ale kostol v Iliji si zo všetkých najviac zachoval pôvodnú vonkajšiu podobu; počas storočí neprešiel výraznejšími prestavbami, ktoré by prekryli jeho pôvodný starobylý ráz, je ozdobou horskej obce. Pútal viacerých historikov a archeológov, aby napísali o ňom svoje poznatky a úvahy.